8/11/2009

Malo detaljnije o programu MUMa 09

Ovo je koliko znamo za sada...budući da je naš festival većim djelom samoorganizirajući i da njegov program ovisi i o vama :)

27.08.'09. ČETVRTAK/DAN ISLANDA ...izložba fotografija mladog umjetnika iz Barcelone; slušaona islandske glazbe; tečaj islandskog jezika; putopis i islandski filmovi... KONCERT: DIM LIST (ZG,KC)
28.08.'09. PETAK/DAN MAKEDONIJE ... radionica makedonske tradicionalne glazbe; radionica makedonske hrane; interaktivno predavanje o Makedoniji...dolazak Biketouraša na MUM; KONCERT: PICIKATO BRASS BAND (Makedonija)
29.08.'09. SUBOTA/ DAN PLESA ... TANGO, SALSA, CAPOIERA, AFRO, SUVREMENI, PLES NA SVILI, IMPROVIZACIJSKI... izložba fotografija: Tango, KONCERT: DJ Batis (ZG) i još ne potvrđeni Cinkuši
30.08.'09. NEDJELJA/ DAN AUSTRIJE ... Dramsko plesna radionica mladih umjetnika iz Graza; radionica hodanja po špagi; projekscije austrijskih filmova i slušaona najboljeg od austrijske glazbe; KONCERAT: NITTA & RHS COOLECTIVE (KC), DJ KATICH (KC)
31.08.'09. PONEDJELJAK/ DAN AKTIVIZMA ... velika internacionalna akcija protiv devastiranja rijeke Drave i Velikog Pažuta

No comments: